O kancelarii

Witamy na stronie internetowej kancelarii notarialnej prowadzonej przez notariusz Agnieszkę Kowal.

Zgodnie z ustawa z dnia 14 lutego 1991 roku - Prawo o notariacie, notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną (czynności notarialnych). Czynności notarialne, dokonane przez notariusza zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego. Notariusz ma obowiązek odmówić przeprowadzenia czynności notarialnej sprzecznej z prawem.

Notariusz Agnieszka Kowal jest absolwentką Wydziału Prawa Uniwersytetu Rzeszowskiego w Rzeszowie. Po ukończeniu aplikacji notarialnej odbyła asesurę notarialną i w roku 2013 decyzją Ministra Sprawiedliwości została powołana na stanowisko notariusza.

Czynności notarialne dokonywane są przez notariusza w siedzibie kancelarii. W przypadkach, gdy ze względu na chorobę lub inne okoliczności, nie jesteście Państwo w stanie przybyć do kancelarii, możliwe jest dokonanie czynności w Państwa miejscu zamieszkania, szpitalu lub siedzibie spółki.

Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00.

Istnieje możliwość dopasowania godzin do Państwa indywidualnych potrzeb. Wystarczy poinformować nas o takiej potrzebie poprzez wcześniejsze skontaktowanie się z nami. Notariusz w takim przypadku dostosuje godziny pracy. Dotyczy to także dni wolnych od pracy.

Dziękujemy za odwiedzenie strony naszej kancelarii.

Front